Over Arteva

Missie & Visie 


​Studievereniging Arteva wil dat er samenhorigheid ontstaat onder de leden van Studievereniging Arteva. Daarom zullen zoveel mogelijk mensen van Minerva lid moeten worden. Wanneer dit zo is zal Minerva in verband met Studievereniging Arteva een groot collectief kunnen worden.

- Het contact tussen de leden vergemakkelijken.
- Bijdragen aan de studietijd door studie gerelateerde en sociale activiteiten organiseren.
- Verbreden en verdieping ten aanzien van het curriculum van de opleidingen aan academie Minerva. 
- Een brug bouwen tussen leden en het werkveld ofwel netwerken.

​

Onze sponsoren